O mně

Vzdělání

foto_1Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF MU, doktorát z obecné psychologie jsem získal na FSS MU. Absolvoval jsem systematický dlouhodobý výcvik v Gestalt terapii a navštěvoval jsem též řadu kratších výcviků a kurzů (výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii, kurz neverbálních technik, výcvik v telefonické krizové intervenci ad.). Nejsem klinickým psychologem a nenabízím psychoterapii ve smyslu zdravotní služby.

Pracovní zkušenosti

Psychoterapeutické služby poskytuji od roku 2005. Zkušenost s psychoterapeutickou prací s jednotlivci i páry jsem získal především díky osmileté praxi v manželské a rodinné poradně, později též v privátní praxi. Mimoto pracuji na Katedře psychologie FSS MU v Brně, kde se psychoterapií zabývám také výzkumně; jsem autorem či spoluautorem řady teoretických a výzkumných studií v českém i mezinárodním kontextu. Působím též jako lektor v psychoterapeutických výcvicích.

Členství v odborných společnostech